ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
07 เม.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
15 ก.พ. 2564
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ธ.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคมครั้งที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
23 พ.ย. 2563
5 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
311
30 ก.ย. 2563
6 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
967
14 ส.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
989
07 ส.ค. 2563
8 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
990
04 ส.ค. 2563
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
08 มิ.ย. 2563
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12