ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
2159
14 ส.ค. 2563
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
2193
07 ส.ค. 2563
13 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
2177
04 ส.ค. 2563
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1712
08 มิ.ย. 2563
15 ประชาสะมพันธ์ สิทธิของคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 พ.ค. 2563
16 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1777
10 เม.ย. 2563
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1662
12 ก.พ. 2563
18 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1476
04 ธ.ค. 2562
19 ประกาศกำหนดระยะเวลาการดำเนินการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1666
15 ต.ค. 2562
20 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปะแต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1451
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12