ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
10 เม.ย. 2563
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
12 ก.พ. 2563
13 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
329
04 ธ.ค. 2562
14 ประกาศกำหนดระยะเวลาการดำเนินการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
15 ต.ค. 2562
15 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปะแต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
01 ต.ค. 2562
16 เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลปะแต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
01 ต.ค. 2562
17 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างท้่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1246
06 ส.ค. 2562
18 เทศบาลตำบลปะแตฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
981
22 มิ.ย. 2562
19 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
28 ธ.ค. 2561
20 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1075
10 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12