ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2094
14 ม.ค. 2559
42 ช่องทองการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
2088
08 ม.ค. 2559
43 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2091
08 ม.ค. 2559
44 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2087
08 ม.ค. 2559
45 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
2136
07 ม.ค. 2559
46 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2153
30 ธ.ค. 2558
47 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
2131
30 พ.ย. 2558
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
2160
23 พ.ย. 2558
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
2133
13 พ.ย. 2558
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
2146
09 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12