ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2547
05 ม.ค. 2561
32 เทศบาลตำบลปะแตเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ดาวน์โหลดเอกสาร
2138
29 ธ.ค. 2560
33 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2116
20 ธ.ค. 2560
34 ขอเชิญชวนผู้สนใจ "โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
2217
16 พ.ย. 2560
35 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2081
04 ม.ค. 2560
36 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2145
30 ธ.ค. 2559
37 กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการป้องกันการทุจริตวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
2111
09 ธ.ค. 2559
38 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2115
20 ก.ค. 2559
39 ประกาศการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
2140
12 ก.พ. 2559
40 การมอบอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหาร อปท.ให้รองนายก/ปลัด ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2137
18 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12