ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
2507
22 ธ.ค. 2553
112 รับโอน (ย้าย) ช่างโยธา
2509
26 ต.ค. 2553
113 องค์การบริหารส่วนตำบลปะแตมีความประสงค์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2440
26 ต.ค. 2553
114 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2272
15 ต.ค. 2553
115 ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
2564
17 ก.ย. 2553
116 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
2448
17 ก.ย. 2553
117 เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบข่าวสารพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านสามัคคี
2507
06 ก.ย. 2553
118 ประกาศอบต.ปะแต ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556)
2503
03 มี.ค. 2553
119 ประกาศประชาสัมพันธ์เก็บภาษีปี53 ดาวน์โหลดเอกสาร
2359
12 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12