ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 เชิญประชุม
2677
07 มี.ค. 2554
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต เรื่องรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต
2495
17 ก.พ. 2554
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต เรื่อง การเปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะแต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอเลาะ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม
2707
14 ก.พ. 2554
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
2544
08 ก.พ. 2554
105 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินยังชีพผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2348
08 ก.พ. 2554
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2600
08 ก.พ. 2554
107 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดุแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
2431
10 ม.ค. 2554
108 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดุแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
2420
10 ม.ค. 2554
109 จดหมายข่าว การลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2259
05 ม.ค. 2554
110 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2554
2228
05 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12