ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1455
08 ก.พ. 2554
102 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดุแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1294
10 ม.ค. 2554
103 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดุแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1281
10 ม.ค. 2554
104 จดหมายข่าว การลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1122
05 ม.ค. 2554
105 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2554
1093
05 ม.ค. 2554
106 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1367
22 ธ.ค. 2553
107 รับโอน (ย้าย) ช่างโยธา
1371
26 ต.ค. 2553
108 องค์การบริหารส่วนตำบลปะแตมีความประสงค์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1302
26 ต.ค. 2553
109 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1133
15 ต.ค. 2553
110 ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
1427
17 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12