ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
11 เม.ย. 2561
22 ขอรับบริจาคมือถือเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
1034
27 มี.ค. 2561
23 เทศบาลตำบลปะแต รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1000
02 มี.ค. 2561
24 คำสั่งมอบอำนาจนายกให้รองนายกและปลัดเทศบาลตำบลปะแตให้ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
996
11 ม.ค. 2561
25 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ/วารสาร/สื่อการศึกษา
968
10 ม.ค. 2561
26 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1417
05 ม.ค. 2561
27 เทศบาลตำบลปะแตเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
29 ธ.ค. 2560
28 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
986
20 ธ.ค. 2560
29 ขอเชิญชวนผู้สนใจ "โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
1065
16 พ.ย. 2560
30 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
952
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12