ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลปะแต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1455
01 ต.ค. 2562
22 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างท้่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
2390
06 ส.ค. 2562
23 เทศบาลตำบลปะแตฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
2119
22 มิ.ย. 2562
24 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2157
28 ธ.ค. 2561
25 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2211
10 ต.ค. 2561
26 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2151
11 เม.ย. 2561
27 ขอรับบริจาคมือถือเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
2164
27 มี.ค. 2561
28 เทศบาลตำบลปะแต รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2130
02 มี.ค. 2561
29 คำสั่งมอบอำนาจนายกให้รองนายกและปลัดเทศบาลตำบลปะแตให้ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
2126
11 ม.ค. 2561
30 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ/วารสาร/สื่อการศึกษา
2101
10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12