ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
30 ธ.ค. 2557
62 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปะแต รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
16 ต.ค. 2557
63 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1128
11 ต.ค. 2557
64 ประกาศเทศบาลตำบลปะแต เรื่องเทศบัญญัตงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
977
30 ก.ย. 2557
65 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการเทศบาลตำบลปะแตโปร่งใส ไร้คอรัปชั่น
1056
22 ก.ย. 2557
66 ประกาศเทศบาลตำบลปะแต เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
979
01 ส.ค. 2557
67 ขอเชิญร่วมโครงการสร้างความอบอุ่นและปันรักให้น้อง
1080
10 ก.ค. 2557
68 เชิญร่วมงานอนาซีดต้อนรับเดือนรอมฎอน
1079
22 มิ.ย. 2557
69 ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมโครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท
1009
21 มิ.ย. 2557
70 เชิญร่วมงานโครงการสร้างเสิรมความภาคภูมิใจและงานวิชาการ
1037
02 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12