ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ขอเชิญร่วมโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2554
1282
12 พ.ค. 2554
92 ขอเชิญร่วมโครงการดะวะห์สัญจร อบต ปะแต วันที่ 18-21 เมษายน 2554
1415
18 เม.ย. 2554
93 การประชุมสภาสันติสุขตำบลปะแต ครั้งที่ ๖/๕๔
1754
30 มี.ค. 2554
94 เชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตำบลปะแต
1495
10 มี.ค. 2554
95 เชิญร่วมโครงการดะวะห์สัญจร อบต.ปะแต
1339
09 มี.ค. 2554
96 เชิญประชุม
1535
07 มี.ค. 2554
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต เรื่องรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต
1337
17 ก.พ. 2554
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต เรื่อง การเปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะแต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอเลาะ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม
1558
14 ก.พ. 2554
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1402
08 ก.พ. 2554
100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินยังชีพผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1208
08 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12