ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปะจำปี ๒๕๕๖
2313
26 ม.ค. 2556
82 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
2168
06 ม.ค. 2556
83 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557
2296
21 ต.ค. 2555
84 เชิญร่วมงานพัมนาศักยภาพเยาวชนตำบลปะแตเทิดไท้องค์ราชันย์
2585
24 พ.ค. 2555
85 เชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2498
18 พ.ค. 2555
86 เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีประสาทประกาศนียบัติ
2792
16 มี.ค. 2555
87 ประกาศประชาสัมพันธ์การยืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2305
10 ม.ค. 2555
88 เชิญร่วมงานวันเด็กตำบลปะแต
2641
06 ม.ค. 2555
89 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2555
2630
31 ต.ค. 2554
90 ปะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต เรื่อง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2900
12 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12