ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีประสาทประกาศนียบัติ
1658
16 มี.ค. 2555
82 ประกาศประชาสัมพันธ์การยืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1172
10 ม.ค. 2555
83 เชิญร่วมงานวันเด็กตำบลปะแต
1508
06 ม.ค. 2555
84 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2555
1495
31 ต.ค. 2554
85 ปะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต เรื่อง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1765
12 ก.ย. 2554
86 ผลการคัดเลือกครูสอนดี ดาวน์โหลดเอกสาร
1391
22 ส.ค. 2554
87 ขอเชิญร่วมงานรอมฎอนสัมพันธ์ ตำบลปะแต วันที่ 6 สิงหาคม 2554
1765
02 ส.ค. 2554
88 ขอเชิญร่วมโครงการกีฬาฟุตบอล อบต.ปะแต ต้านยาเสพติด ประจำปี 2554
1734
18 ก.ค. 2554
89 ประกาศ ประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีหัจญ ณ ประเทศซาอุดีอารเบีย
1350
10 ก.ค. 2554
90 ขอเชิญร่วมโครงการดะวะห์สัญจร อบตปะแต วันที่ 20 -23 มิถุนายน 2554
1857
17 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12